Ludzie

     

Władze koła w Ostródzie :

Prezes - Jan Otremba

Wiceprezes - Anna Andrzejewska

Sekretarz - Małgorzata Matuszewska


Skarbnik - Marek KolajCzłonkowie Zarządu :


Irena Grzelak, Witold Mieczysławski, Waldemar Kiński


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska