Kontakt

     

Polski Związek Niewidomych
  Zarząd Koła w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 9, pok.115

          14-100 Ostróda 

        Godziny urzędowania:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

            8:00 – 15:00

Telefon : 89 646 48 12
Faks : 89 646 48 12

e-mail : kpznostroda@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska